Vytvoření kandidátní listiny - NEZÁVISLÍ

Informace o kandidátce
Zmocněnec
Náhradník zmocněnce
Kandidáti
pořadí jméno a příjmení (vč. titulů) pohlaví věk povolání část obce, nečlení-li se obec na části, název obce název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, popř. údaj "bez politické příslušnosti" telefon
nepovinná položka
e-mail
nepovinná položka
1.
2.
3.
Komu poslat podepsanou kandidátku

Zde uveďte, komu máme po podepsání kandidátní listiny dokument odeslat. Může se jednat o zmocněnce, lídra kandidátky, nebo jinou osobu, která dokument předá zmocněnci, aby ho mohl odevzdat v řádném termínu na registrační úřad.


POZOR - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po datu 13.7.2022 s ohledem na blížící se zákonný termín odevzdání kandidátních listin neumíme zaručit, že potvrzená kandidátní listina bude prostřednictvím České pošty, s.p. doručena včas na vámi určenou adresu. Z toho důvodu již kandidátní listiny poštou nebudeme zasílat a je potřeba si je osobně vyzvednout v Ostravě, nebo se s námi dohodnout jinak. Pro případnou osobní dohodu konkrétního způsobu předání nás, prosím, kontaktujte na telefonním čísle 776 271 626.

Formulář vyplnil

Slouží pro případ nutné konzultace s vámi.